Instrumentaal onderwijs

De instrumentale en vocale lessen zijn er voor leerlingen die een instrument willen leren bespelen of willen leren zingen en vormen de basis van de muziekschool. De muziekschool biedt lessen aan op tal van instrumenten. De muziekschool kent hiervoor twee groepen leerlingen. Leerlingen die zich direct inschrijven via de muziekschool en leerlingen die zich inschrijven via een muziekvereniging. 

Lestijd Instrumentaal en Vocaal Onderwijs (IVO)

Startende leerlingen in het Instrumentaal Vocaal Onderwijs (IVO) worden in eerste instantie in groepen van twee á drie leerlingen geplaatst. Voor piano en slagwerk geldt een maximum van twee leerlingen. Bij een duoles bedraagt de lestijd 40 minuten, bij drie of meer 45 minuten. Een individuele muziekles duurt 20 minuten.
Na het B-diploma worden de lessen met 5 minuten verlengd. 

  • Individueel 20 minuten per week

  • Individueel vanaf B-diploma 25 minuten per week

  • Duo’s 40 minuten per week

  • Trio’s of meer 45 minuten per week

  • Samenspel 45 minuten per week 

Lesgeld

Het tarief voor het cursusjaar 2018 / 2019 bedraagt € 460,00 (tot en met 18 jaar). 

Met ingang van 1 januari 2014 zijn er wijzigingen in het beleid. Indien je als leerling het 6e leerjaar ingaat, ben je aangewezen op het privécircuit. Volwassenen van 18 jaar en ouder zijn ook aangewezen op het privécircuit. De muziekschool kan u wel in contact brengen met een bevoegde docent.

Aanvangsleeftijden
De minimumleeftijd om met instrumentale lessen te kunnen beginnen, is per instrument verschillend. Wij raden aan om niet op te jonge leeftijd te beginnen. Gemiddeld is een kind van acht jaar oud genoeg. 

Lestijden en lesdagen

De lestijden en lesdagen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de docent. De indeling geschiedt in overleg met de leerling. 

Wachtlijst 
Leerlingen die niet direct geplaatst kunnen worden komen op een wachtlijst. Mocht er gedurende het lesjaar ruimte vrijkomen, dan wordt u daarover geïnformeerd op volgorde van inschrijven.

Verenigingslesplekken

Er maken zeven muziekvereningen gebruik van de diensten van de muziekschool: Amicitia Delden, Amuzant Hengevelde, Apollo Goor, Drumfanfare Delden, de Fanfare Markelo, de Harmonie Diepenheim en accordeonvereniging "Kunst na Arbeid" (KNA). U kunt contact opnemen met de secretariaten van de betreffende verenigingen inzake aanmeldingen. Leerlingbegeleiders onderhouden de contacten tussen de muziekschool en de verenigingen. Voordeel van lessen via een vereniging is dat een leerling al vroeg gaat samenspelen in een orkest en verenigingen een instrument kunnen leveren.

Samenspelweken

Aan het eind van het lesjaar worden de samenspelweken gehouden. Iedere leerling wordt dan verplicht in een groep van zijn of haar niveau geplaatst. De weken worden afgesloten met en slotconcert waarin de ingestudeerde stukken ten gehore worden gebracht. Tijdens de samenspelweken vervallen de reguliere lessen.

Rapportage / 10 minutengesprekken
In december en in juni krijgen alle leerlingen een rapport en is er een gesprek tussen docent en ouder(s), meestal onder lestijd. U wordt hiervoor uitgenodigd door de docent.

Theorie- en Praktijkexamens

Alle leerlingen worden verplicht examen te doen op de muziekschool. In principe is het A-examen in het derde lesjaar, het B-examen in het vijfde, het C-examen in het zevende en het D-examen (hoogste niveau) in het negende jaar. Alle informatie inzake betaling en theorielessen staan in de huiswerkmap.

Huiswerkmap

Alle leerlingen krijgen een huiswerkmap met informatie over onze school. Daarin kan bladmuziek bewaard worden en schrijft de docent het huiswerk op. Tevens staan hier belangrijke data in vermeld zoals vakanties, concerten en examens.

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl