Misschien bent u al heel lang van plan om te gaan musiceren, dansen of sporten, maar kunt u het niet betalen. Wanneer uw financiële situatie u belemmert om lid te worden of te blijven van een sportvereniging of deel te nemen aan andere soortgelijke activiteiten, kunt u wellicht een beroep doen op de regeling Participatiefonds van de Gemeente Hof van Twente of het Jeugdfonds Sport & Cultuur Overijssel.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur wil dat alle kinderen lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage van maximaal € 425 per kind, per cursusjaar. Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.

Waarom is het Jeugdfonds Sport & Cultuur belangrijk?
Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.Ga voor verdere informatie naar de website: www.jeugdfondssportencultuur.nl.  

Participatiefonds

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

  • de kosten van lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging
  • vergoeding van het all-in abonnement op de bibliotheek

Hoeveel bedraagt de vergoeding?
De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke kosten van dat lidmaatschap, met een maximum van € 150,- per persoon per jaar. Heeft u verder aantoonbaar bijkomende kosten zoals sportkleding dan kan de bijdrage worden verhoogd tot het maximum van € 150,- per persoon per kalenderjaar.
U kunt pas een aanvraag indienen wanneer bovenstaande kosten hoger zijn dan
€ 25,-.  Wanneer dit bedrag op jaarbasis door opeenstapeling van kosten hoger is kan alsnog een aanvraag worden ingediend.

Voorwaarden:

  • U woont in Hof van Twente en hebt verblijfsrecht in Nederland
  • Uw vermogen mag niet boven de vermogensgrenzen van Participatiewet uitkomen. In het normoverzicht ziet u hoeveel dat mag zijn
  • Uw inkomen bedraagt niet meer dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm

Aanvragen
Wanneer u een vraag heeft of een aanvraag wilt indienen, kunt u contact opnemen met een medewerker van de Gemeente Hof van Twente van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, via telefoonnummer 0547-858585.  

 

 

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl