Leren

De Muziekschool Hof van Twente heeft de ambitie de leerlingen in het primair onderwijs kennis te laten maken met diverse facetten van Muzikale Vorming: zingen, bewegen en musiceren, waarbij de mogelijkheid om kennis te maken met een muziekinstrument, en daarvan de basisvaardigheden onder de knie te krijgen, een te realiseren doel kan zijn, zodat de leerling actief participeert in kunst en cultuur.

Tot juli 2015 kregen alle leerlingen in de Gemeente Hof van Twente in groep 5 dertig lessen waarbij naast zingen en bewegen ook kennismaking met notatie centraal stond. Om dit laatste doel te realiseren werd de blokfluit gebruikt als basisinstrument. De lessen werden gegeven door een vakdocent van de muziekschool en werden gegeven in het eigen leslokaal. Alle 22 scholen binnen de Gemeente Hof van Twente deden mee.

Deze 22 basisscholen zijn allen aangesloten bij de CuBaHof, de centrale stichting die verantwoordelijk is voor cultuureducatie in de Hof van Twente. Vanuit onderzoeken werd duidelijk dat muziekonderwijs erg belangrijk is en blijft op de basisscholen, maar dat er behoefte was en is aan meer spreiding van de kennis en kwaliteit van de vakleerkracht over de leerjaren. Om daarnaast ook continuïteit en kwaliteit van de muzieklessen te garanderen is het belangrijk om ook de leerkrachten van de basisscholen te scholen. Daarnaast is er een scholingsbehoefte bij de huidige vakleerkrachten wanneer hun inzet rondom de muzieklessen verschuift van muziekles in groep 5 naar muziekles in groep 1 tot en met 8 en coaching van de groepsleerkrachten.

De CuBaHof wil met de deelnemende basisscholen tijdens de pilot in schooljaar 2015/2016 de vakleerkracht muziek inzetten in leerjaar 1 tot en met 8 in plaats van de wekelijkse muzieklessen in groep 5. Hierdoor wordt het rendement van de vakleerkracht vergroot en kunnen de leerlingen een betere ontwikkeling op het gebied van muziekonderwijs doormaken. Om de continuïteit, maar ook het draagvlak en de kwaliteit te verbeteren is het ook noodzakelijk om de groepsleerkrachten in te zetten bij de muzieklessen.

De vakleerkracht zal in de periode oktober 2015 tot en met april 2016 4,5 uur muziekles per klas verzorgen. De groepsleerkracht is hierbij aanwezig. De overige lessen worden gegeven door de eigen groepsleerkracht, deels in het bijzijn van de vakleerkracht/coach. In totaal zijn er 12 contactmomenten tussen docent en vakleerkracht.

De deelnemende basisscholen hebben na afloop van het project een doorgaande leerlijn muziek voor hun school waarin zowel de groepsleerkrachten als de vakleerkrachten hun bijdrage leveren.

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl