De Muziekschool Hof van Twente heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en spant zich er voor in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De Muziekschool Hof van Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie of gevolgen van veranderingen. Als u informatie op onze website leest waarvan u denkt of weet dat het de verkeerde informatie is, willen wij u vragen ons daarvan op de hoogte te stellen.


 

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl