Ballet

Marleen Hamer: Dance Isn’t what I do, It’s what I am
 

Vanaf 13 t/m 16 jaar

Er wordt een volwaardige klassieke balletles aangeboden die o.a. bestaat uit een complete Barre, Adagio, Allegro, verplaatsende oefeningen, au Milieu, Diagonale en Revérence. Er wordt al 3 jaar gewerkt aan spitzentechniek, mits de leerlingen voldoende niveau en techniek hebben en de kracht van de voet, enkels en knieën voldoende is. Per leerling wordt bekeken of het al dan niet haalbaar is. Ook zonder spitzen kan er deelgenomen worden aan de lessen.

Lestijd

Op woensdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur in de Balletzaal van De Reggehof te Goor.

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl