EXAMENS 2018 INFORMATIE

Theorielessen
Het eerste onderdeel van het examen is het theorie-examen. In principe wordt de theorie tijdens de normale lessen aangeleerd. Als extra service biedt de muziekschool ter voorbereiding op het examen theorielessen aan op de niveaus A, B en C. Deze starten direct na de Kerstvakantie en gaan door tot de week voor de theorie-examens. Alle theorielessen zullen in de Reggehof te Goor worden gegeven in lokaal R1.06 of R1.09 (eerste verdieping in de lange gang tegenover de muzieklokalen).
De theorielessen zijn niet verplicht. In principe is de eigen praktijkdocenten verantwoordelijk voor het aanleren van de theorie. De theorielessen zijn hierop een mooie aanvulling, zeker als een leerling hier wat meer moeite mee heeft. Voor de theorie zijn er speciale theorieboeken (incl CD), die ook tijdens de lessen gebruikt worden. Examenleerlingen kunnen een boek in bruikleen krijgen. Wij gaan er vanuit dat leerlingen voorzichtig met de boeken omgaan en er niet in schrijven! Een leerling die examen doet, kan hiervan kosteloos gebruik maken.

Wanneer en waar zijn de theorielessen
Niveau A maandag 16.30-17.00 uur lokaal 1.06 docent Ria Degenkamp start 8 januari
Niveau B dinsdag 17.30-18.15 uur lokaal 1.09 docent Frank Uuldriks start 9 januari
Niveau C dinsdag 18.30-19.15 uur lokaal 1.09 docent Frank Uuldriks start 9 januari

NB Slagwerkleerlingen zullen alleen theorie krijgen binnen hun les i.v.m. afwijkende exameneisen (informatie volgt via Erik Broeke). Niveau D theorie heeft een andere opzet en gaat in overleg met de eigen docent. Deze theorielessen zijn, in tegenstelling tot de andere lessen, wel verplicht.

Theorie-examen
Op zaterdag 10 maart worden alle leerlingen (A, B en C + slagwerk) om 9.00 uur verwacht bij
De Waerdenborch, Gruttostraat 1 in Goor. Deelnemen aan een theorie-examen duurt ongeveer 25 min. (A) tot 50 min. (C).
Voor leerlingen die het de eerste maal niet goed hebben gedaan of op die dag ziek waren, is er op zaterdag 24 maart om 9.00 uur een extra ronde. Deze vindt plaats in De Reggehof.

Praktijkexamen
In de week van ma 9 t/m zat 14 april zijn de praktijkexamens (let op: ook op zaterdag!).
De examens zijn een samenwerking tussen de muziekscholen van Borne en Hof van Twente. Door die samenwerking kan het zijn dat een leerling examen aflegt in Borne. In de examenweek vervallen de reguliere lessen. Een examen duurt van 20 min. (A) tot 40 min. (D) waarbij de kandidaat voor de verschillende onderdelen van het examen een voldoende moet scoren om te slagen.

De ervaring leert dat veel examens op de eigen lesdag gepland kunnen worden, maar dit lukt niet altijd. Wij vragen aan iedereen medewerking om deze (zater)dag vrij te houden ten aanzien van werk, uitjes en of andere hobby’s. Overleg t.a.v. dag en tijd is zeer beperkt mogelijk en schuiven na bekendmaking is lastig. Er zijn meer dan 250 examens verdeeld over 30 commissies, we doen ons best hierbij rekening te houden met wensen. Wij zullen iedereen tijdig informeren over de precieze tijd en locatie.

Belangrijk: Leerlingen dienen eerst hun theorie te hebben gehaald, voordat zij praktijkexamen mogen doen.

Kosten
• De deelnamekosten voor alleen een theorie- óf een praktijkexamen bedragen € 15. Hiervoor kan bij een theorie-examen tevens deelgenomen worden aan de theorielessen en kan een leerling een theorieboek in bruikleen krijgen.
• De deelnamekosten voor een compleet examenprogramma (dus theorie- én praktijkexamen) bedragen € 25. Hiervoor kan tevens deelgenomen worden aan de theorielessen en kan een leerling een theorieboek in bruikleen krijgen.
• Bij de uitnodiging voor het examen ontvangt u informatie over het betalen van de deelnamekosten. Let op: Deze dienen voor het theorie-examen voldaan te zijn om te kunnen deelnemen.

Overzicht planning
Week 2 start theorielessen. Deze gaan door t/m week 10.
Zaterdag 10 maart theorie-examen 1e ronde (De Waerdenborch, Goor)
Zaterdag 24 maart 2e ronde theorie-examens (herkansing, De Reggehof, Goor)
Week 15 (ma 9- zat 14 april) praktijkexamens
Dinsdag 17 april diploma-uitreiking, 19.00 uur (locatie ntb)
 

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl