EXAMENS 2019 INFORMATIE

Ieder jaar worden op onze muziekschool examens afgenomen. Voor de examens hebben wij een samenwerking met de muziekschool uit Borne en Dinkelland.
De muziekschool stimuleert leerlingen om hieraan mee te doen; het is een goed moment om door vorderingen te toetsen. Doel van de examens is ook om de leerling een extra stimulans te geven voor zijn/haar hobby. Er zijn vier niveaus te weten A, B, C en D. Met behulp van de examens ontstaat een leerstoflijn. Gemiddeld kan een leerling in het derde jaar A-examen doen, in het vijfde jaar B, het zevende jaar C en het negende jaar D. De docent bepaalt of een leerling op kan gaan voor het examen.

Theorie en praktijk
Het examen bestaat uit twee gedeelten: een theorie- en een praktijkexamen.
In principe moet een leerling eerst met goed gevolg slagen voor het theorie-examen dat centraal wordt afgenomen. Het theorie-examen bestaat uit luistervragen, leervragen en het toepassen van kennis. De leerlingen worden in principe voorbereid in hun eigen lessen door hun eigen docent. Als extra service biedt de muziekschool een aantal centrale theorielessen aan op niveau A, B en C. Hier kunnen leerlingen vragen stellen, trainen in luisteroefeningen en een proefexamen maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een theorieboek, dat door de muziekschool ter beschikking wordt gesteld. Mocht een leerling het theorie-examen niet halen, dan is er twee weken later een herkansingsmogelijkheid.

Is de leerling geslaagd voor de theorie, dan kan het opgaan voor de praktijk. Het praktijkexamen bestaat uit een aantal verschillende onderdelen: het spelen van een aantal etudes en voordrachtstukken, waarvan één uit het hoofd. Verder zijn vaste onderdelen: voor- en naspel, prima vista en toonladders en drieklanken spelen. Een ander onderdeel is het eigen werkstuk. Iedere leerling componeert (eventueel met hulp van de docent) een kort eigen liedje/muziekstuk. De leerlingen worden getoetst door een onafhankelijke commissie, bestaande uit docenten van onze school en/of de muziekschool uit Borne. Iedere commissie bestaat uit drie leden.

Vanwege de samenwerking met Borne en Dinkelland worden er ook examens op die locaties afgenomen. De examens vinden zoveel mogelijk op plaats op de lesdag, maar soms moet er uitgeweken worden naar andere dagen. Dat kan ook de zaterdag zijn.

Examendata
Start theorielessen week 2 (na de kerstvakantie)
Theorie-examen, 1e ronde A, B en C zaterdag 9 maart 2019
Theorie-examen, 2e ronde A, B en C zaterdag 23 maart 2019
Praktijkexamens examenweek ma 8 april t/m za 13 april 2019

Theorielessen vanaf januari 2019
Vanaf januari tot aan het theorie-examen worden er theorielessen aangeboden. Deze zijn niet verplicht en worden ter ondersteuning aangeboden. De praktijk leert echter dat de lessen een welkome aanvulling zijn. Voor slagwerkleerlingen zijn aparte lessen, gegeven door de eigen docent.

De theorielessen zullen als volgt worden aangeboden:

A-examen

Ria Degenkamp

donderdag

17.30-18.00 uur

B-examen

Frank Uuldriks

maandag

17.30-18.15 uur

C-examen

Frank Uuldriks

dinsdag

17.45-18.30 uur

Voorspeelconcerten
Om de leerlingen een extra mogelijkheid te geven zich goed voor te bereiden op het praktijkexamen organiseert de muziekschool op 15 maart een voorspeelconcert. Na de pauze wordt bij dit concert opgetreden door jeugdorkest Symfonia Jong Twente. Dit concert geeft een aantal leerlingen de mogelijkheid al een keer tijdens een officiële gelegenheid examenwerk voor te spelen.

Diploma’s
De leerlingen krijgen een cijferlijst en een diploma. Voor een HaFa-leerling kan het behalen van een bepaald diploma betekenen dat het plaats mag nemen in een orkest. De Hafa-leerlingen krijgen hun diploma uitgereikt via hun orkest. Voor leerlingen van de muziekschool is er een eigen diploma-uitreiking. Hierbij wordt een aantal kinderen gevraagd een stuk van hun examen uit te voeren.

Kosten
De kosten van het deelnemen aan de examens zitten niet bij het lesgeld in. Het examengeld is inclusief de huur van het theorieboek, de theorielessen en de examens. Een compleet examen met theorie- én praktijkexamen kost € 25,- , alleen een theorie- of praktijkexamen kost € 15,-.
Aanmelden voor een examen betekent dat u het examengeld verschuldigd bent, ook wanneer uw kind toch niet aan het examen deel zal nemen. U ontvangt hiervoor apart een nota.
 

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl