Aanmelden

Aanhef


Voornaam / Achternaam cursist*


Adres*


Postcode*


Plaats*


Telefoon*


Mobiel nummer


E-mail adres*


Herhaal e-mail adres*


Geboortedatum*
   


Geeft zich op voor de opleiding / cursus / instrument:Leservaringen/opmerkingenBetaling en voorwaarden

(in te vullen door een persoon van 18 jaar of ouder)

IBAN-nummer t.n.v.
Herhaal IBAN-nummer
De rekeninghouder en de tenaamstelling op dit aanmeldformulier moeten overeenkomen.

Datum

Ik ben akkoord met automatische incasso.

Ik geef de voorkeur aan betaling in
1 termijn
2 termijnen


Betalingsplichtige/ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de
Algemene voorwaarden van de Muziekschool Hof van Twente en verbindt zich hierbij tot schriftelijke opzegging tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

* Bij automatische incasso tot een bedrag van €100,-: betaling in één keer.
* Bij automatisch incasso bij een bedrag van meer dan €100,-: betaling in maximaal zes termijnen.
* Zonder automatische incasso tot een bedrag van €100,-: betaling binnen één maand na factuurdatum.
* Zonder automatische incasso bij een bedrag van €100,- of meer: betaling in maximaal twee termijnen, binnen twee maand na factuurdatum.Verzenden Wissen
Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl